TEDAVİDE SADAKA

Hadis-i Şerif: Sadaka vermekle hastaları nıza tedavide bulununuz.

îzâh: Müslümanlıkta cismanî hastalıklar için tıbbî cismaniye ve ruhanî hastalıkların tedavisi için bir tıbbî ruhanî olan sadaka verilmesi hususu da emir ve tavsiye buyurulmuştur.

Herhangi bir hastaya asıl şifa ihsan buyuran Cenâb-ı Hakk'dır. Onun yaratmış olduğu maddi bir ilaç bu şifaya bir sebep olabileceği gibi, O nun rızası için verilecek sadakalar da bu şifaya bir vesile olabilir.

(Hikmet Goncaları, Ö. Nasûhi Bilmen)

Fazilet Takvimi