KOMŞULAR...

Denilir ki üç kısım komşu vardır:
• Kimi komşular, hava su gibi her zaman lazımdırlar.
• Kimileri de ilaç gibi bazan lâzım olurlar,
• Kimileri ise dert gibidir, hiçibr zaman lâzım mazlar; onlardan kötü bir şey bulaşmaması için hep uzak kalınır.
Bizler Müslüman olarak çevremize; hava, su gibi her zaman lâzım olan komşuluk örneği vermeli, ilaç gibi olmaya gayret etmeliyiz. Komşuluk münasebetlerinde haklı olmayı kâfi bulmayıp; etrafımızı kırmamayı, darıltmamayı esas almalıyız.

Fazilet Takvimi