Hz. Ebu Bekr'in (r.a.) İslam ordusuna nasihatleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vefatından evvel, Üsâme bin Zeyd'i (r.a.) orduya kumandan tâyin ederek Şam taraflarına sefer yapmasını emretmişti.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vefat edince Hz. Ebû Bekr (r.a.) ordunun Cüruf'ta toplanmasını istedi. Ordu toplanınca, Üsâme bin Zeyd (r.a.) "İnsanların ileri gelenleri ve söz sahipleri benimle beraber bulunuyor. Resûluîlâh'ın (s.a.v.) halîfesi, haremi ve müsiümanların, müşriklerin hücumuna uğramasından endişeleniyorum" diyerek, Hz. Ömer'i Hz. Ebû Bekr'e gönderdi. Ensar da Hz. Ebû Bekir'den (r.a.), Üsâme'den (r.a.) daha yaşlı birisini kumandan tâyin etmesini istediklerini haber gönderdiler.

Hz. Ömer (r.a.), Üsâme'nin (r.a.) dediklerini Hz. Ebû Bekir'e (r.a.) bildirince; "Allah'a yemin ederim ki, aslanlar beni parçalayacak olsalar da yine Resûlüllah'ın (s.a.v.) emrini yerine getiririm. Yeryüzünde benden başka hiçbir kimse kalmayacak olsa bile onun verdiği emri mutlaka uygularım!" dedi.

Hz. Ömer (r.a.) "Ensâr, Üsâme'den daha yaşlı birini istiyor." deyince, Hz. Ebû Bekir (r.a.) kalkıp Hz. Ömer'in (r.a.) sakalını tuttu ve "Ey Hattâb'ın oğlu, onu Resûlüllah (s.a.v.) kumandan tâyin etmiş bulunuyor. Şimdi sen kalkıp onu almamı istersin ha!" demiştir.
Hz. Ebû Bekir (r.a.) orduya şöyle nasîhat ettiler:
1- Hainlik etmeyiniz.
2- Sözünüzde durmamazlık etmeyiniz.
3- Ganimetten çalmayınız.
4- Ölenlerin ağız, burun, kulak gibi uzuvlarını kesmeyiniz.
5- Çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmeyiniz.
6- Hurma ve meyve veren hiçbir ağacı kesip yakmayınız.
7- Yemek için müstesna koyun, sığır, deve kesmeyiniz.
8- Manastırlara çekilmiş, dünyadan el-etek çekmiş birtakım kimseleri adadıkları şeylerle baş başa bırakınız.