İMAM OLAN CEMAATİNİ DÜŞÜNMELİ

Bir hadîs-i şerifte buyuruldu ki: "Cemaate namaz kıldıran imam, cemaati bırakıp yalnız kendi nefsi için duâ edemez. Bunu yaparsa onlara hıyânet etmiş olur. (Râmûzü'l-EhMs)

Cemaate imamlık eden, onlara emîr olan kimseler, yalnız kendi nefislerini düşünemezler. Sadece kendi iyiliklerini isteyemezler. Peşlerinde olan insanları da düşünmek, onların hayrını ve iyiliğini Allah'tan istemek durumundadırlar.

Kendilerine tâbî olan insanları hiç hatırlamayıp yalnız kendine çalışan insan, bir nevi hıyânet, içindedir. Bu, camideki imamlık vazifesinde böyle olduğu gibi, islâm'a hizmetteki idarecilik, devlet idaresindeki reislik ve emîrlik vazifelerinde de aynıdır.

Fazilet Takvimi