HİKMETLİ SÖZLER

- Özü doğru olanın sözü de doğru olur. (Hz. Ali kerremallâhi vecheh)

- Gün, müsafirimizdir; hürmet edelim ki, gidince iyiliğimizi söylesin. (Hasan-ı Basrî k.s.)

- Verdiği öğüdü bizzat tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. (Ferîdüddin Attar k.s./Pendnâme)

Fazilet Takvimi