HARAM LOKMA YİYEN HARÂMÎ OLUR

İkinci Murad'a devlet işleri için para lazım olmuştu. Çandarlı'dan borç aldı. Bunu gören Fazlullah paşa:

- Sultanım!Padişahlara, hazine gerekir.

Ferman buyurunuz, hazine toplamaya başlıyalım, deyince padişah, nasıl ve nereden toplanacağını sordu. Paşa:

- Bu vilayet halkında çok mal vardır, padişahlara zaman zaman bir şeklini bulup bu mallardan almak münasip düşer, deyince padişah :

- Hay Fazlullah, bu söz ne sözdür ki söyler ve teklif edersin? Bizim vilayetimizdeki helal mallar bellidir (Bunlar madenler, haraç ve gazalarda elde edilen ganimetlerdir). Bizim askerimiz gaziler askeridir, bunlara helâl lokma gerekir. Askerine haram lokma yediren padişahın ordusu harâmî olur. Haraminin ise sebatı olmaz. Bir küçük mukavemet görünce firara yönelir. Bundan sonra da neticenin ne olacağı malumdur! der ve savaş için hazine teşkiline razı olmaz, meşru kabul ettiği gelirden başkasına iltifat etmez.

Fazilet Takvimi