GÜZEL KOKUNUN EHEMMİYETİ

Güzel kokular insanın ruhuna, aklına ve hislerine tesir eder. Nasıl ki ter, kir, sigara, sarmısak, soğan vs. kokan insanlar etrafındakileri tiksindirip kaçırırlarsa; güzel koku sürünmüş temiz insanlar da etrafındakileri rahatsız etmeyip kendilerine çekerler. Bu bakımdan güzel kokular, insanların birbirlerine yakınlaşmalarında, kaynaşmalarında sevgi ve diyalogu artırmalarında müsbet rol oynamaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) güzel kokulara tâ 1400 sene evvel ehemmiyet vermiş, "Bana dünyanızdan güzel koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı" buyurarak ümmetini güzel koku kullanmaya teşvik etmiştir. Müslim'de geçen bir başka hadîs-i şerifte de; "Kime Tıyb ikram edilirse reddetmesin. Çünkü o, güzel koku verir ve taşıması da kolaydır" buyruluyor. burada tıyb her türlü güzel kokunun adıdır.

İmam Şâfiî hazretleri, "Elbisesi temiz olanın mihneti azalır, güzel koku sürünen kimsenin de aklı çoğalır" buyurmuştur. (Ihyâu ulûmiddîn Tere. 1/493)

Günümüz insanı da, insan ruhuna tesirinden dolayı güzel kokuya ehemmiyet vermektedir. Ancak dinin inceliklerinden habersiz bir çok kadın, evinden dışarı çıkarken parfüm kullanmaktadır. Bu ise erkekleri menfî yönde tahrik ettiğinden, dînimizce yasaklanmıştır.

Fazilet Takvimi