EBÛ TÜRÂB-I NAHŞEBÎ HAZRETLERİ BUYURDU Kİ:

Kalbin günahlar ile kararmasının alâmeti üçtür:

1- Günah işlemekten korkmamak,

2- İbâdetlerde gevşeklik,

3- Va'z ve nasîhatlerin tesir etmemesi. (M.G-3)

Fazilet Takvimi