CENNETLİK ÜÇ KİŞİ

Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Allah Resulü (s.a.v.) buyurdu ki: "Allah, bir lokma ekmek, bir avuç kuru hurma ve buna benzer yoksulun faydalanacağı şeyler sebebiyle üç kişiyi cennete koyar:

1. Yardımı emreden ev ve mal sahibini.

2. Yardımı hazırlayan evin hanımını.

3. Yardımı yoksula ulaştıran evin hizmetçisini (işçisini)..." (Hâkim)

Görüldüğü gibi Rabbimiz, yapılan iyiliğin azına çoğuna bakmaz; iyiliği yapanın niyetine bakar. Eğer niyet hâlis ise, yapılan iyilik çok küçük bile olsa kabul eder.

Diğer taraftan, yapılan iyiliğe ve yardıma, en ufak bir desteği, katkısı, hizmeti dokunanı da, aynen o iyiliği bilfiil yapanla bir tutar. Sevap vermekte, cennete koymakta, onları müşterek kılar. Bu, Rabbimiz'in büyük bir lütuf ve keremidir.

Şu halde insan, iyilik yapabilecek bir maddî varlığa sahip değilse, üzülmesin. İyilik yapanlara yardımcı olması, destekçi olması, yapılan hayrın bir ucundan tutması da, onu hayır sahipleri mertebesine çıkarır.

Fazilet Takvimi