ÂLİMLER NÜMÛNE OLMALI

İbn-i Hârûn (r.h.) anlatıyor:
Bir gün İmâm-ı A'zam Hazretlerini, bir zâtın kapısının önünde, güneş isâbet eden bir mahalde otururken gördüm.

Selâmdan sonra, niçin gölgede oturmadıklarını sordum. Cevâbında şöyle buyurdular: (H.C.9)

"Bu hâne sahibinden bir miktar alacağım var. Onun için duvarının gölgesinden menfaatlenmek istemiyorum. Çünkü bu fazlalık bir menfâat talebi kabîlinden olup, verilen borcu fâize çevirebilir.

Yanlış anlaşılmasın, ben herkes hakkında bu kadar ihtiyatlı hareket etmeyi vâcip görmüyorum. Fakat âlimlerin, halka tavsiye ettikleri güzel amelleri yapmakta daha ziyâde îtinâ göstermeleri ve dâimâ âzîmetle amel etmeleri gerekir."

Fazilet Takvimi