DOĞRU TÜCCÂR

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hâdîs-i şerîflerinde;

"Doğru tüccâr, âhirette peygamberler, sıddîklar, şehîtler ve sâlihlerle birlikte haşrolunacaktır." buyurmuşlardır.

Ebü'l-Abbâs Mürsî Hazretleri, ticârette dürüstlükten ayrılmamak gerektiğini bildiren bir sohbetinde bu hadîs-i şerîfi naklederek buyurdu ki:

"Peygamberlerin husûsiyetleri; emâneti edâ etmek, nasîhatte bulunmaktır. İşte doğru olan tüccâr; emâneti edâ etmek ve başkalarına nasîhatte bulunmak vasıfları ile peygamberlerle birlikte haşrolunur. Sıddîkların husûsiyetleri, hem zâhiren, hem de bâtınen safâ hâlinde bulunurlar. Doğru tâcir, sıddîklarla birlikte haşrolunurlar. Şehidlerin husûsiyetleri odur ki; cihâd ederler. Doğru olan tüccâr ise; nefsi, şeytanı ve hevâsı ile cihâd eder. Bu vasıfları sebebiyle şehidlerle birlikte haşrolunur. Sâlihlere gelince, onlar, helâli alır, haramı terk ederler, doğru olan tüccâr da helâli alır, haramı terk eder. Bu vasıfları sebebiyle sâlihlerle birlikte haşrolunur."

(M.G-4)

Fazilet Takvimi