HIYÂNETİN BÜYÜĞÜ

Ahmed bin Hanbel(rh.)'den: "En büyük hiyânet, seni doğru kabul eden Müslüman kardeşine yalan söylemendir."

En büyük hâinlik, îtimat suistimâlidir. İnsanlarca dürüst ve mûtemet (güvenilir)kabul edilen bir insanın, bu îtimada ihânet edip insanları aldatmasıdır. Onları yalanlarla kandırıp hayal kırıklığına uğratmasıdır.

Mü'min içi-dışı bir olandır. Dıştan nasıl görünüyorsa, içten de öyle olmalıdır. Dış görüntüsüyle, insanlarda itimat hissini teşekkül ettiren bir kimsenin, gerçekte doğruluk ve itimada şâyânlıktan uzak olması, imânın kemâline zıt bir hâldir.

Allah korusun böyle bir hâl, münâfıklığın alâmetlerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Fazilet Takvimi