BİRLİKTEN AYRILMAYIN

"Şeytan tıpkı sürüden ayrılan, uzaklaşan koyunu kapan kurt gibidir.Onun için, birlikten, ülfet içinde toplu halde yaşamaktan ve mescidlerden ayrılmayın. Sakın parçalara bölünmeyin." (Râmûzü'l-Ehâdis)

Mü'minlerin gönül birliği içinde toplu olarak, birbirini sever ve sayar halde yaşamaları, şeytanın vesvese ve kandırmalarına karşı en büyük engeldir.

Şeytanın muvaffakiyeti; mü'minleri tek başına yakalamasında, aralarına fitne atarak birliklerini bozmasındadır. Birliği bozulan, cemaat ruhu zedelenen mü'minler, şeytana kolay lokma olur. Tıpkı sürüden kopan koyunun kurda kolayca lokma olması gibi...

Fazilet Takvimi