Fazilet Takvimi

warning: Creating default object from empty value in /home/nasihat/domains/nasihat.org/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

NOELBABA'YA İNANMAK, PUTPERESTLİKLE MUÂDİLDİR!

Hıristiyan Katolik dünyasının merkezi Vatikan, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Noel arefesinde, günün sembolü olan Noel Baba (!)'yı afaroz etti. (Aforoz, dinden çıkarmak mânâsına geliyor.)

Bologna kenti Başpiskoposu Vatikan adına konuştuğunu belirterek, Noel Baba'ya inanmadığını söyledi.

Kardinal Giacomo Biffi, İtalyan gazetelerinde birinci sayfadan verilen beyânatında;

"Beyaz saçlı, beyaz sakallı, kırmızı giyimli, şarlatan kılıklı Noel Baba'ya inanmak, putperestlikle muâdildir. Noel Baba mânevî bir sömürme vâsıtasıdır" dedi.

GIYBETİ EMREDENE LÂNET

Nûman bin Münzir (r.a.)'den:
"Bİr adam Fazl bin Bezvan (r.a.)'a,
-Falanca senin hakkında ileri geri konuşuyor, gıybetini yapıyor, demişti.
Fazl hazretleri:
-Öyle ise, ben ona böyle yapmasını emredene nefret duyuyor, lânet ediyorum, dedi.
Adam:
- Kim ona gıybet emretmiş?diye sorunca,
Hz. Fazl:
-Tabiî ki Şeytan... Şeytan onu gıybete sürükledi. Ben, bu yüzden Şeytan'a karşı nefret doluyum! cevabını verdi.

Fazilet Takvimi

VATANI KURTARMAK KİMİN VAZİFESİ

Bursa'yı Yunanlılar işgal ettiğinde, Pîr Emîr türbesine bakan türbedârın, türbeye bastonla dürtüp:

"Yâ Pîr!Bursa'yı Yunanlılar işgâl etti. Kalk kurtar" dediğini ve türbedârın gece rüyâsında Pîr Emîr hazretlerini görüp, Emîr'in kendisine:

"Behey ahmak!Vatanı düşmandan kurtarmak ölülerin değil, dirilerin üzerine düşer!"buyurup hışımla bir tokat akşettiğini ve türbedârın korku içinde uyandığında çenesinin yamulmuş olduğunu gördüğünü ve ölünceye kadar da çenesinin düzelmediğini... (Bİr Millet Uyanıyor, İst./1989, s. 10)

Biliyor muydunuz?

Fazilet Takvimi

HIYÂNETİN BÜYÜĞÜ

Ahmed bin Hanbel(rh.)'den: "En büyük hiyânet, seni doğru kabul eden Müslüman kardeşine yalan söylemendir."

En büyük hâinlik, îtimat suistimâlidir. İnsanlarca dürüst ve mûtemet (güvenilir)kabul edilen bir insanın, bu îtimada ihânet edip insanları aldatmasıdır. Onları yalanlarla kandırıp hayal kırıklığına uğratmasıdır.

Mü'min içi-dışı bir olandır. Dıştan nasıl görünüyorsa, içten de öyle olmalıdır. Dış görüntüsüyle, insanlarda itimat hissini teşekkül ettiren bir kimsenin, gerçekte doğruluk ve itimada şâyânlıktan uzak olması, imânın kemâline zıt bir hâldir.

KALBDE ŞEYTAN DÜĞÜMÜ

Avn bin Abdullah (r.a.)'dan:
"İki kişi bir araya gelir ve bozuşurlarsa, şeytan herbirinin kalbine ukde (düğüm) atar. Birbiriyle karşılaşır ve selâmlaşırlarsa, düğüm çözülür. Selâmlaşmazlarsa, düğüm olduğu gibi kalır."

Fazilet Takvimi

BİRLİKTEN AYRILMAYIN

"Şeytan tıpkı sürüden ayrılan, uzaklaşan koyunu kapan kurt gibidir.Onun için, birlikten, ülfet içinde toplu halde yaşamaktan ve mescidlerden ayrılmayın. Sakın parçalara bölünmeyin." (Râmûzü'l-Ehâdis)

Mü'minlerin gönül birliği içinde toplu olarak, birbirini sever ve sayar halde yaşamaları, şeytanın vesvese ve kandırmalarına karşı en büyük engeldir.

KIYÂMET NE ZAMAN KOPACAK?

Huzeyfe (r.a.)'den:
Resûlüllah (s.a.v.)buyurdu ki: Hayatımı kudret elinde tutan Zât'a yemin ederim ki; imamınızı (emîrinizi) öldürünceye, birbirinize kılıç çekip savaşmaya başlayıncaya ve dünyanıza kötüleriniz mirasçı oluncaya kadar kıyâmet kopmayacaktır. (Sünenü Tirmizî)

Fazilet Takvimi

DÎNE ZARAR VEREN YEDİ MUSÎBET

Resûl-i Ekrem (s.a.v.)ashâbına şöyle buyurmuştur:

"İyi ameller yapmakta acele ediniz. Siz, korkmak ve gayrete gelmek için, şu yedi şeyin gelip çatmasından daha kötü birşey mi bekliyorsunuz?

Bİrincisi:Herşeyi unutturan fakirlik... (Dînî vazifelerini yerine getiremeyecek derecede geçim derdine düşmek.)

İkincisi:Azdıran zenginlik, insanı sefâhate sevk eden servet çokluğu).

Üçüncüsü:Aklı ve sağlığı bozan (dînî vecibelerini yerine getirmeye mâni olan)hastalık.

Dördüncüsü:Muhâkeme ve şuuru gideren, bunaklık derecesindeki ihtiyarlık.

HİKMETLİ SÖZLER

- Özü doğru olanın sözü de doğru olur. (Hz. Ali kerremallâhi vecheh)

- Gün, müsafirimizdir; hürmet edelim ki, gidince iyiliğimizi söylesin. (Hasan-ı Basrî k.s.)

- Verdiği öğüdü bizzat tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. (Ferîdüddin Attar k.s./Pendnâme)

Fazilet Takvimi

DUHÂ, EVVÂBİN VE TEHECCÜD NAMAZLARI

Bilhassa evrâd u ezkâr sahipleri Duhâ, Evvâbin ve Teheccüd namazlarını arasıra kılarlarsa çok iyi olur. Vakti olanlar daha sık veya devamlı kılabilirler.

Duhâ, Evvâbin ve Teheccüd namazları altışar rek'at kılınır. Daha az veya daha çok kılınabilirse de ortası budur.
Duhâ namazının niyeti:

Duhâ namazının ilk iki rek'atine:"Niyyet ettim şükründen âciz olduğum bütün nîmetlerine teşekküren Duhâ namazına"
İkinci iki rek'atine:"Niyyet eyledim şükründen âciz olduğum İslâmiyet nîmetine teşekküren Duhâ namazına",

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş