Süleyman Hilmi Tunahan'ın eğitim durumu nedir?

Süleyman Hilmi tunahan hazretleri bugünkü eğitim dili ile, üniversiteden mezun olmuştur. Arkasından yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak icazetini almıştır. Sahip olduğu eğitim seviyesi bugünkü karşılığı profesörlük düzeyidir.

Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri aynı zamanda osmanlı imparatorluğunun son dersiamlarındandır. Günümüz dili ile dersiam profesör anlamına gelmektedir. Dersiamlar hanefi mezhebinin bütün ilmi bilgileri ile donatılırlar. Ve öğretmeye yetkililerdir.

Osmanlı imparatorluğunda bugünkü anayasa mahkemesi başkanlığına benzer seviyede olan şeyhulislamlar da Süleyman hilmi Tunahan'ın geçtiği eğitim sisteminden geçmek zorundadır. Ayrıca hukuk alanında da eğitim almıştır. Devrin tüm islami ilimlerini öğrenmiştir. Mezun olduktan sonra 1924 yılında da islami eğitim veren bu medreseler kapatılmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin eğitimi ile alakalı bütün belgeleri bulup, belgelerle Süleyman Hilmi Tunahan ismi ile bir eser yazmıştır. Merak edenler o eseri de inceleyebilirler.

* * *

Süleyman Hilmi Tunahan'ın eğitim kronojisi aşağıdadır:

1902/1318 Silistre Rüşdiye Mektebi’ni bitirdi.

1907/1323 Tahsiline devam etmek üzere İstanbul’a geldi.

1913 Bafralı Ahmed Hamdi Efendi’den birincilikle icazet aldı.

1914/1330 Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medreseleri Kısm-ı Âli (Sahn) Medresesi'ne girdi. Doğrudan üçüncü sınıftan başladı.

1916/1332 Medresetü’l-Mütehassısîn’in (Süleymaniye Medresesi) Tefsir-Hadis bölümüne kaydoldu.

1918/1334 İstanbul Müderrisliği Ruûsu verildi.

1919/1335 Süleymaniye Medresesi'nin Tefsir-Hadis şubesinden mezun oldu.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar